Skip to main content

Aplikacja MBS Bank Autoryzacja

MBS Bank Autoryzacja to aplikacja pozwalająca Klientom MBS Banku w bezpieczny i wygodny sposób autoryzować operacje w usłudze bankowości internetowej e-MBS.

Funkcje aplikacji:

 • dostęp do informacji o produktach, które posiada Klient tj.: rachunki, karty (debetowe i kredytowe), lokaty;
 • wykonywanie transakcji: przelewów krajowych i własnych, doładowania telefonu użytkowników;
 • wyświetlanie informacji szczegółowych, w tym dostępne środki i saldo, wyświetlanie historii i blokad
 • autoryzacja operacji bez konieczności podawania kodów SMS,
  wyświetlanie szczegółów każdej autoryzowanej operacji (m.in. kwota przelewu, dane odbiorcy),
 • tworzenie odrębnych profili dla loginów posiadanych w Banku.

Procedura uruchomienia aplikacji MBS Bank Autoryzacja:
1. należy zainstalować na swoim telefonie aplikację ze sklepu Google lub Apple

autoryzacja 01

autoryzacja 02

2. należy powiązać aplikację mobilną MBS Bank Autoryzacja ze swoim loginem
    1) na głównej stronie systemu internetowego e-MBS wybieramy:
        a) Mój profil
        b) Aplikacja mobilna
        c) Aktywuj mobilną autoryzację przez SMS

autoryzacja 03      

     d) naciskamy przycisk „Wyślij SMS z kodem”.
autoryzacja 04
     e) po wpisaniu hasła SMS przesłanego na telefon komórkowy pojawi się komunikat „Wysłano kod sms do parowania urządzenia mobilnego”.
autoryzacja 05

2) należy otworzyć zainstalowaną aplikację MBS Bank Autoryzacja
a) po naciśnięciu przycisku Rozpocznij należy wpisać otrzymany SMS-em kod parujący.
autoryzacja 06

b) kolejnym krokiem jest wpisanie Loginu (wykorzystywanego do logowania do usługi bankowości internetowej e-MBS) oraz nadanie indywidualnego, sześciocyfrowego kodu PIN. Indywidualny kod PIN należy wpisać dwukrotnie.
autoryzacja 07

c) ostatnim krokiem jest nazwanie tworzonego profilu, który ułatwi jego identyfikowanie np. imię lub imię i nazwisko.

autoryzacja 08

3) Od tego momentu logowanie do usługi bankowości internetowej e-MBS odbywać się będzie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej MBS Bank Autoryzacja

autoryzacja 09


4) Telefon można w każdej chwili usunąć w usłudze bankowości internetowej e-MBS.

autoryzacja 10

 1. dbaj o bezpieczeństwo Twojego urządzenia mobilnego, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane aktualizacje,
 2. zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego,
 3. kod PIN do logowania w aplikacji mobilnej MBS Bank Autoryzacja przeznaczony jest tylko dla jednej osoby – nie udostępniaj go innej osobie,
 4. zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia „Wyloguj”,
 5. MBS Bank nigdy i w żadnej formie nie będzie prosił o podanie kodu dostępu do aplikacji mobilnej MBS Bank Autoryzacja,
 6. do korzystania z mobilnej autoryzacji niezbędny jest dostęp do Internetu, co może się wiązać z opłatą za pakiet transmisji danych.
 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji MBS Bank Autoryzacja.
 2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
 3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
 4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją MBS Bank Autoryzacja a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
 5. Aplikacja MBS Bank Autoryzacja nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
 6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.