Skip to main content

eBankNet

eBankNet - to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu.

Dlaczego warto?

 • dostęp do swojego konta przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
 • wygoda i oszczędność czasu
 • brak opłaty za przelewu w zależności od rodzaju posiadanego rachunku
 • swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach
 • bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
 • możliwość ustalania wysokości limitów transakcyjnych
 • autoryzacja za pomocą darmowych powiadomień push z aplikacją MBS Bank Autoryzacja

W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

 • przelewów w złotych,
 • przelewów do ZUS, US, itp.,
 • składania wniosków Rodzina 500+ / 300+,
 • możliwość zarządzania limtami jednorazowymi, dziennymi i miesięcznymi dla użytkownika i rachunku,
 • tworzenia definicji (szablonów) przelewów oraz przelewów z odroczonym terminem płatności,
 • realizacji zleceń stałych,
 • przeglądania i drukowania szczegółów płatności,
 • doładowania telefonów komórkowych,
 • przeglądania aktualnej tabeli kursów walut (własnych Banku i NBP),
 • przeglądania blokad środków na rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi,
 • wstrzymania lub usunięcia przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),
 • autoryzacja za pomocą darmowych powiadomień push z MBS Bank Autoryzacja,
 • autoryzowanie transakcji za pomocą hasła przesyłanego drogą SMS na telefon komórkowy.

Udostępnienie usługi eBankNet:

 • wystarczy przyjść do najbliższej palcówki Banku i złożyć wniosek o udostępnienie usługi,
 • za pomocą systemu eBankNet można uzyskać dostęp do wybranych rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokat i kredytów,
 • do prawidłowego działania systemu eBankNet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia,
 • czy adres rozpoczyna się od https://
 • czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę),
 • sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu),
 • chroń swoje hasła!
 • nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych,
 • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł,
 • podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję,
 • nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu,
 • zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.