Skip to main content

PSD2

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera: https://psd2-pdev.lomianki.com.pl .

Statystyki dostepności:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.
 

Wskaźnik dostępności API PSD2 API PSD2 Bankowość internetowa Bankowość internetowa
Raportowany kwartał dostępność niedostępność dostępność niedostępność
I kwartał 2024 99,96 % 0,04 % 99,96 % 0,04 %
IV kwartał 2023 100,00 % 0,00 % 99,99 % 0,01 %
III kwartał 2023 99,99 % 0,01 % 99,97 % 0,03 %
II kwartał 2023 99,99 % 0,01 % 99,96 % 0,04 %
I kwartał 2023 99,96 % 0,04 % 99,96 % 0,04 %
IV kwartał 2022 99,80 % 0,20 % 99,94 % 0,06 %
III kwartał 2022 99,99 % 0,01 % 99,98 % 0,02 %
II kwartał 2022 99,98 % 0,02% 99,93 % 0,07 %
I kwartał 2022 99,89 % 0,11% 99,98 % 0,02 %
IV kwartał 2021 99,99 % 0,01% 99,97 % 0,03 %
III kwartał 2021 99,99 % 0,01% 99,27 % 0,73 %
II kwartał 2021 99,99 % 0,01% 99,91 % 0,09 %
I kwartał 2021 99,96 % 0,04 % 99,93 % 0,07 %
IV kwartał 2020 100,00 % 0,00 % 99,81 % 0,19 %
III kwartał 2020 100,00 % 0,00 % 99,95 % 0,05 %
II kwartał 2020 100,00 % 0,00 % 99,42 % 0,58 %
I kwartał 2020 100,00 % 0,00 % 99,94 % 0,06 %
IV kwartał 2019 99,91 % 0,09 % 99,95 % 0,05 %