Skip to main content

Zgłaszanie wypłat gotówkowych

Komunikat
Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dotyczący:

a) wpłat i wypłat gotówkowych w walutach wymienialnych
b) kwot wypłat gotówkowych wymagających awizowania

Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych

  1. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych.
  2. Bank nie dokonuje wypłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
  3. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
     1) kupna/ sprzedaży dla dewiz-do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
     2) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy-do rozliczeń operacji gotówkowych.

 

Kwoty wypłat gotówkowych wymagające awizowania

1. Wypłaty gotówkowe w kwocie wymagającej awizowania Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić w Oddziale Banku prowadzącym jego rachunek do godz. 11:00:
- wypłaty w PLN - z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego
- wypłaty w walutach EUR, USD, GBP, CHF z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych

1) Oddział Łomianki
    a) PLN – 50.000,00;
    b) USD, i EUR – 1.000,00;
    c) GBP i CHF – bez względu na kwotę.

2) Oddział Czosnów
    a) PLN – 20.000,00;
    b) USD, i EUR – 1.000,00;
    c) GBP i CHF – bez względu na kwotę.

3) Oddział Warszawa
    a) PLN – 20.000,00;
    b) USD i EUR – 1.000,00;
    c) GBP i CHF – bez względu na kwotę.

4) Oddział Naruszewo
    a) PLN – 20.000,00;
    b) USD i EUR – 1.000,00;
    c) GBP i CHF – bez względu na kwotę.

5) Oddział Naruszewo – Filia Nacpolsk
    a) PLN – 20.000,00;

6) Oddział Nowy Dwór Mazowiecki
    a) PLN – 20.000,00;
    b) USD i EUR – 1.000,00;
    c) GBP i CHF – bez względu na kwotę.

2. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.