Skip to main content

eCorpoNet

eCorpoNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi oraz rachunkami bankowymi. Dedykowany dla małych i średnich firm oraz jednostek samorządowych. eCorpoNet to uniwersalny system łączący cechy bankowości korporacyjnej oraz elektronicznej bankowości dedykowanej dla osób fizycznych.

Zalety systemu eCorpoNet:

  • generowanie wyciągów bankowych i eksport ich do plików
  • dostęp do konta przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
  • możliwość importu przelewów do programów rachunkowych
  • dodawanie przelewów do koszyka zleceń (tzw. paczki)
  • możliwość podpisu przelewów w różnych, określonych przez Klienta kombinacjach
  • otwieranie i likwidowanie lokat terminowych
  • tworzenie i zarządzanie listą kontrahentów
  • definiowanie różnego poziomu dostępu do wybranych rachunków

Udostępnienie usługi eCorpoNet:

  • wystarczy przyjść do najbliższej palcówki Banku i złożyć wniosek o udostępnienie usługi,
  • za pomocą systemu eCorpoNet można uzyskać dostęp do wybranych rachunków: rozliczeniowych, lokat i kredytów,
  • do prawidłowego działania systemu eCorpoNet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia,
  • czy adres rozpoczyna się od https://
  • czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane,
  • zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę),
  • sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu),
  • chroń swoje hasła!,
  • nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych,
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł,
  • podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję,
  • nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu,
  • zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.