Skip to main content

Usługa mojeID i Profil Zaufany

mojeID - narzędzie potwierdzania tożsamości online!

mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości Klienta za pomocą danych z bankowości internetowej W kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość.

Możliwości oferowane przez mojeID:

  • potwierdzenie tożsamości - w szybki i bezpieczny sposób, wraz z przekazaniem wiarygodnych danych ją opisujących (np: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia) na potrzeby zawarcia umowy lub pierwszego logowania,
  • logowanie do istniejącego konta
  • autoryzacja operacji za pomocą SMS lub powiadomienia PUSH.

Zastosowanie:
Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Profil Zaufany - jak aktywować:

1. Należy wejść na stronę : https://pz.gov.pl/pz/index

moje id str01

 

2. W prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk „zarejestruj się” i wybrać panel „Bank lub inny dostawca tożsamości”.

moje id str02

3. Następnie należy wybrać ikonę „SGB BPS” – z prawej dolnej strony ekranu.

moje id str03 

4. W kolejnym kroku wybieramy z listy rozwijanej województwo i nawę Banku.

 moje id str04

5. Po chwili nastąpi przekierowanie na stronę logowania systemu eBankNet:

moje id str05

6. Po zalogowaniu do systemu eBankNet, otrzymamy „listę zgód”, które potwierdzamy przyciskiem „akceptuj” i autoryzujemy za pomocą kodu SMS lub powiadomienia PUSH (akceptacja zgody PSD2):

 moje id str06

7. Potem następuje przekierowanie na stronę Profilu zaufanego, gdzie trzeba wpisać/utworzyć Identyfikator użytkownika, zaznaczyć „Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego i podpisu zaufanego” – potem klikamy przycisk „Zarejestruj się”.

moje id str07

Za pomocą utworzonego konta można logować się do e-usług administracji publicznej, dostępnych na przykład na platformie ePUAP. Pozostałe funkcje, na przykład podpisywanie dokumentów elektronicznych, uzyskasz po potwierdzeniu swojego Profilu Zaufanego.
Aby skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie internetowej dostawcy usługi lub urzędu, którzy udostępniają tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku/linku, wyświetlą się ikony dostawców tożsamości – m.in. banków. Użytkownik wybiera bank, z którym chce potwierdzić tożsamość lub przekazać dane, a następnie zostaje przekierowany na stronę banku i tam wprowadza swój login i hasło. Po zalogowaniu, każdorazowo zostanie on poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych. Po zatwierdzeniu przekazania danych zostanie automatycznie przeniesiony do serwisu firmy lub urzędu, z którego usług chce skorzystać.