Skip to main content

Władze Banku

Prezes Zarządu  - Halina Choroś

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Operacyjnych  - Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych  - Anna Socha

Członek Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju - Ewa Wasilewska

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Radzikowski
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Hanna Kręźlewicz
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Jadwiga Bojanowska
4. Członek Rady Nadzorczej - Piotr Bronikowski
5. Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Fijołek
6. Członek Rady Nadzorczej - Marek Kałuski
7. Członek Rady Nadzorczej - Barbara Szczepaniec

1. Przewodniczący Komitetu Audytu - Ryszard Fijołek
2. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu - Marek Kałuski
3. Członek Komitetu Audytu - Barbara Szczepaniec