Władze Banku

 • Prezes Zarządu  - Halina Choroś
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Operacyjnych  - Artur Sosnowski
  Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych  - Anna Socha

 • 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Radzikowski
  2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Hanna Kręźlewicz
  3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Jadwiga Bojanowska
  4. Członek Rady Nadzorczej - Piotr Bronikowski
  5. Członek Rady Nadzorczej - Ryszard Fijołek
  6. Członek Rady Nadzorczej - Marek Kałuski
  7. Członek Rady Nadzorczej - Barbara Szczepaniec

 • 1. Przewodniczący Komitetu Audytu - Ryszard Fijołek
  2. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu - Marek Kałuski
  3. Członek Komitetu Audytu - Barbara Szczepaniec