Skip to main content

Historia Banku

rok 1950
Nieliczna grupa spółdzielców: Władysław Balcerzak, Jan Bogdański, Wacław Białobrzeski, Stefan Gocławski, Teodor Dudziński, Franciszek Kaczmarek, Stanisław Majewski, Michał Malitek, Stanisław Romanowski, Wacław Radomski, Jan Przytula, Bolesław Sajdak oraz Stanisław Tanas, zakłada Gminną Kasę Spółdzielczą. Siedzibą Kasy zostają Łomianki, a obszarem działalności gminy: Młociny i Czosnów, w powiecie warszawskim.

rok 1956
Walne zgromadzenie członków Gminnej Kasy Spółdzielczej w Łomiankach przyjmuje nowy statut. Powstaje Kasa Spółdzielcza z siedzibą w Łomiankach, w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki. Obszar działalności zostaje poszerzony o Buraków, Małocice, Pieńków i Sowią Wolę. W Czosnowie utworzony zostaje Punkt Kasowy.

rok 1969
Siedzibą Kasy Spółdzielczej zostaje nowo oddany budynek, o pow.70 m2, w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 8.

rok 1971
Kasa Spółdzielcza zamienia się w Bank Spółdzielczy. Zmienia się także obszar działania i obejmuje gromady Łomianki i Czosnów, w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki, w województwie warszawskim.

rok 1975
Zmiana podziału administracyjnego wymusza kolejną zmianę statutowego terenu działania Banku Spółdzielczego w Łomiankach. Stają się nim dwie gminy: Łomianki i Czosnów, w województwie stołecznym warszawskim.

rok 1978
Utworzony zostaje pierwszy oddział banku. Działający od 1956 roku Punkt Kasowy w Czosnowie przemianowany zostaje na Oddział Banku Spółdzielczego. Po dziesięciu latach Oddział usamodzielnia się i staje odrębnym Bankiem Spółdzielczym. W roku 1996 bank ten zostaje przejęty przez Wschodni Bank Cukrownictwa w Lublinie. Po trzech latach działalności Wschodni Bank Cukrownictwa wycofuje swoją działalność z terenu Czosnowa.

rok 1992
Do użytku zostaje oddany nowoczesny budynek bankowy, obecna siedziba, w którym zainstalowane zostają nowoczesne systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, skomputeryzowane wszystkie procesy bankowe.

rok 1998
Bank Spółdzielczy w Łomiankach łączy się z Bankiem Spółdzielczym w Naruszewie, z siedzibą w Radzyminie, w powiecie płońskim. W wyniku tego połączenia Bank Spółdzielczy w Naruszewie staje się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Łomiankach.

rok 1998
13 listopada Zebranie Przedstawicieli podejmuje - za zgodą Prezesa Narodowego Banku Polskiego - uchwałę o zmianie nazwy: Bank Spółdzielczy w Łomiankach na Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.

rok 1999
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach powraca- po latach nieobecności - do działalności na terenie Czosnowa i otwiera tam swój Oddział.

rok 2000
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach otwiera Oddział w Warszawie, na Bielanach.

rok 2002
Uruchomiony zostaje bank internetowy: usługa e-MBS.

rok 2005
Oddziału Naruszewo otwiera filię w Nacpolsku. Nowe bankomaty zostają instalowane w ICDS w Łomiankach oraz przy Oddziale Banku w Czosnowie.

rok 2007
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach otwiera Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim.

rok 2008
Oddział Łomianki otwiera Filię w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach.

rok 2009
Styczeń - Oddział Nowy Dwór Mazowiecki otwiera Filię w Modlinie (wraz z bankomatem).
Grudzień - Oddział Naruszewo otwiera Filię w Nacpolsku

rok 2010
Maj – Uruchomiony zostaje nowy wolnostojący bankomat w Kazuniu Nowym, Gmina Czosnów.
Czerwiec- Oddział Łomianki otwiera Filię Dąbrowa
Październik - Oddział Łomianki otwiera Filię Bronisze
Grudzień - Oddział Nowy Dwór Mazowiecki otwiera Filię w Zakroczymiu

rok 2011
Styczeń- Na terenie Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim zostaje otwarty Bankowy Punkt Kasowy, Oddział Nowy Dwór Mazowiecki
Luty – Obligacje Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach debiutują na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

rok 2012
Lipiec- Rozpoczyna się rozbudowa siedziby Banku w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 8.
Wrzesień - Oddział Warszawa otwiera Filię Młociny w Warszawie, przy ul. Heroldów.
Wrzesień - uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę siedziby Banku w Łomiankach.

rok 2013
Grudzień - zakończenie inwestycji rozbudowy, nadbudowy i modernizacji siedziby Banku w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 8

rok 2014
Styczeń - uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrali i Oddziału Łomianki, Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 8
Styczeń - uruchomienie strefy 24h i telewizji bankowej
Luty - wydanie pierwszego biuletynu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

rok 2015
Marzec - Oddział Warszawa otwiera Filię Klaudyny, w Warszawie, w budynku SB-M „RUDA”, przy ul. Klaudyny 18A.
Grudzień - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach przystępuje do Spółdzielczego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

rok 2017
Kwiecień - w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim otwarty zostaje Punkt kasowy

Od czasu powstania Gminnej Kasy Spółdzielczej do chwili obecnej Bankiem kierowali:

  • Barbara Seroka - kierownik Gminnej Kasy Spółdzielczej od jej założenia do roku 1955;
  • Władysława Nowosielska - kierownik Gminnej Kasy Spółdzielczej w latach 1955 - 1956;
  • Wacław Zieliński - kierownik Kasy Spółdzielczej w latach 1956 - 1965;
  • Alfreda Płatkowska - kierownik Kasy Spółdzielczej a później dyrektor Banku Spółdzielczego w latach 1965 - 1985;
  • Marian Wesołowski - pełnił obowiązki dyrektora Banku Spółdzielczego w latach 1985 - 1986;
  • Tadeusz Bajek - dyrektor oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, obecnie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w latach 1986 - 2005;
  • Halina Choroś - Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego od roku 2005.

Monografia dokumentuje działania wielu pokoleń lokalnych spółdzielców i społeczników tworzących historię naszego Banku. Jest to pierwszy dokument, w którym spisano historię powstania i działalności Banku na przestrzeni 60 lat.

W rozdziale zatytułowanym „Dzieje pierwszego Banku w Łomiankach” szczegółowo przedstawiono zmiany zachodzące w naszym Banku na tle zmian gospodarczych i społecznych. Zaprezentowano pierwszych kierowników Gminnej Kasy Spółdzielczej, a następnie Banku Spółdzielczego, jak również działaczy spółdzielczych sprawujących społecznie funkcje w Radzie Nadzorczej i Zarządzie. Zamieszczono wspomnienia członków i klientów Banku.

Trzeci rozdział nosi tytuł „Mazowieckiego Banku Spółdzielczego portret wielokrotny”. W tej części omówiono teraźniejszość Banku, ludzi, którzy nim kierują oraz w nim pracują, a także aktualną sytuację ekonomiczno-finansową, ofertę oraz inne płaszczyzny działalności lokalnej instytucji finansowej, jaką jest Mazowiecki Bank Spółdziełczy w Łomiankach.