Skip to main content

Misja Banku

Misją Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach jest świadczenie profesjonalnych i kompleksowych usług finansowych, zapewniających zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców z uwzględnieniem wspierania przedsięwzięć służących dobru i rozwojowi środowiska lokalnego.