Rachunek emerytalny MBS-IKE

Korzyści

Zapewnij sobie dostatnią przyszłość dzięki rachunkowi MBS-IKE

Rachunek MBS-IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze.
Indywidualne Konto Emerytalne MBS-IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

Wybierając Rachunek MBS-IKE zyskujesz:

  • zabezpieczenie przyszłości – wyższą emeryturę, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej – dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga wyższy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

W 2023 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł.

 

 

Przydatne dokumenty: