Skip to main content

Rachunek oszczędnościowy Profit

Korzyści

Rachunek oszczędnościowy Profit przeznaczony jest dla Klientów, którzy doceniają możliwość deponowania środków na wysoko oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich.
Swoboda korzystania ze zgromadzonych środków bez utraty naliczonych odsetek odróżnia Rachunek oszczędnościowy Profit od tradycyjnych terminowych lokat oszczędnościowych.

Wybierając Rachunek oszczędnościowy Profit zyskujesz:

  • wysokie oprocentowanie,
  • możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek,
  • odsetki dopisywane co miesiąc,
  • bezpłatne prowadzenie rachunku,
  • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy.

 

 

Przydatne dokumenty: