Skip to main content

Bezpieczny Kredyt MÓJ DOM

20230810 baner bk mojdom

Wnioski o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2% przyjmowane były do 29 grudnia 2023 r.

Szukasz finansowania dla swojej pierwszej nieruchomości – planujesz zakup mieszkania, działki budowlanej albo budowę domu? Skorzystaj z Bezpiecznego Kredytu MÓJ DOM z dopłatami do rat w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

Bezpieczny Kredyt MÓJ DOM to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, znacząco niższe comiesięczne koszty kredytowania Twojej pierwszej nieruchomości.

Więcej o programie:

Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
  posiadają zdolność kredytową.

Zasady Bezpiecznego Kredytu

W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

 • 500 tys. zł, a
 • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko

 • 600 tys. zł
 • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu

Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.

Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.

Formuła oprocentowania kredytu:

 • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
 • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

System spłaty rat:

 • w okresie dopłat raty są malejące,
 • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

 

Zasady ustalania dopłat

Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
Dopłata obniża kwotę raty,
Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%))/12
gdzie:
D – kwota dopłaty,
Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

 

Więcej informacji o programie
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2

 

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,98 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 314 000,00 PLN, okres kredytowania 260 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 595 177,25 PLN, oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60 – cio miesięcznych 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,80 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90 %) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,90 %, przy wkładzie własnym poniżej 30%. Całkowity koszt kredytu 281 177,25 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 274 873,25 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 280,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za uruchomienie kredytu w obcym banku 5,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż koszty te nie są znane Bankowi. Spłata kredytu w 260 ratach w tym: 120 malejących rat w okresie stosowania dopłat, następnie 139 równych miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych w kwocie 1 936,74 PLN każda, ostatnia 260 rata 1 826,83 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stale w okresie pierwszych cykli 60 – cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień: 01 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.