Skip to main content

Rachunek bieżący

Korzyści

Rachunek bieżący pozwala na wygodne gospodarowanie środkami pieniężnymi oraz efektowne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.

Wybierając Rachunek bieżący zyskujesz:

  • bezpłatne otwarcie rachunku,
  • bezpłatne wydanie karty płatniczej,
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej,
  • efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach terminowych i O/N,
  • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych: kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne,
  • wypłaty z bezpłatnych bankomatów Grupy BPS, których lista znajduje się pod linkiem: http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty,
  • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
  • dostęp do informacji o stanie środków poprzez telefoniczną informację na hasło lub w formie komunikatów SMS,
  • możliwość prowadzenia rachunku w walutach wymienialnych - USD, EUR, GBP i CHF.

 

Przydatne dokumenty: