Skip to main content

Transakcje internetowe

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

  • 100 PLN - pojedyncza transakcja internetowa
  • 400 PLN - suma transakcji internetowych
  • 5 szt. - liczba następujących po sobie transakcji internetowych