Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, wprowadzająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, nakłada na dostawców usług płatniczych (w tym na nasz Bank) obowiązek silnego uwierzytelniania użytkowników.

Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług  będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.

W związku z powyższym, z dniem 2 września 2019 r., wycofana zostanie możliwość autoryzacji transakcji z wykorzystaniem haseł jednorazowych w formie kart-zdrapek lub list haseł jednorazowych.

W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości internetowej.

Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu.


Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z kart-zdrapek lub list haseł jednorazowych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 1 września 2019 r. włącznie.


Od 2 września 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej, należy zmienić metodę autoryzacji składając dyspozycję w dowolnej placówce Banku.

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut