Skip to main content

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy jest otwierany i prowadzony wyłącznie dla deweloperów.

Przeznaczenie

 • do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata środków jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

Korzyści dla dewelopera

 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców,
 • wzrost wiarygodności kredytowej w banku,
 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • pozwala spełnić wymogi ustawowe.

Korzyści dla finansującego

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa środków wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu,
 • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej,
 • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera.

 

 

 Przydatne dokumenty: