Skip to main content

Lokata O/N

Lokata Overnight to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach rozliczeniowych

Wybierając Lokatę Overnight zyskujesz:

  • wysokie oprocentowanie,
  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty,
  • gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • opłacalność – można efektywnie lokować bieżące nadwyżki środków finansowych z rachunków rozliczeniowych i uzyskiwać odsetki wyższe niż odsetki z rachunku rozliczeniowego,
  • komfort i oszczędność czasu – uniknięcie zbędnych formalności związanych z zakładaniem kolejnych lokat - wystarczy jedno upoważnienie, aby Bank automatycznie przeksięgowywał nadwyżki środków pieniężnych z rachunków rozliczeniowych,
  • odsetki od lokaty dostępne są na rachunku rozliczeniowym następnego dnia roboczego rano.

Szczegóły lokaty:

  • stopa procentowa ustalana w oparciu o wysokość aktualnej stopy procentowej obowiązującej na rynku międzybankowym,
  • termin lokaty – 1 dzień,
  • minimalna kwota – tylko 50 000 PLN. 

 

Przydatne dokumenty: