Skip to main content

Regionalny fundusz poręczeniowy

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach współpracuje z regionalnym funduszem poręczeniowym/gwarancyjnym umożliwiając zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Oferta funduszu kierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i uzależniana jest od terenu działania funduszu.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
Warszawa
www.msg.org.pl