Skip to main content

Gwarancja de minimis

logo gwarancja de minimis

 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.

 

 

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK

  • kredyty obrotowe
  • kredyty inwestycyjne

Przedmiot kredytowania
Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.

Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • 75 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,
  • 120 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Opłaty
W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 0,00%.