Skip to main content

Kredyt obrotowy AGRO

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom związanym z finansowaniem bieżących wydatków gospodarstwa rolnego np. płatności za faktury, usługi, zakup nawozów, środków ochrony roślin, sadzonek, paliwa, narzędzi i młodego inwentarza, proponujemy kredyt obrotowy AGRO:

  • teraz ze stałym oprocentowaniem 8,5%*,
  • do 5.000,00 zł na każdy hektar użytków rolnych posiadany lub dzierżawiony,
  • okres kredytowania 12 miesięcy,
  • jednorazowa spłata po upływie roku,
  • bez konieczności rozliczania poniesionych wydatków.

Prosta procedura! Szybko! Stałe oprocentowanie*!
Brak wymogu przedkładania rachunków!

*oprocentowanie stałe dla kredytów do 50.000 zł