Skip to main content

Program 500+

 • "Rodzina 500+" to rządowy program z zakresu polityki społecznej, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

  Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Odbiorcami świadczeń w ramach programu są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (biologicznego lub adoptowanego). Świadczenie na jedno dziecko wynosi 500 zł i nie podlega ono opodatkowaniu.

  Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące na złożenie wniosku – wówczas świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.

  Ważne terminy:
  Wniosek o świadczenie Rodzina 500+ należy składać na kolejne okresy rozliczeniowe. Obecny okres świadczeniowy trwa do maja 2021 r.

  Nowe wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać od 1 lutego 2021 r. Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

  Ważne:
  Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Adres zamieszkania nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

 • Jak złożyć wniosek?
  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach umożliwia klientom składanie wniosków Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej eBankNet.
  Pamiętaj: wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Zobacz, jak złożyć wniosek 500+ w kilku prostych krokach:

  Krok 1
  Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet, wybierz zakładkę „Wnioski”. Po otwarciu zakładki „Wnioski” z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
  Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musisz potwierdzić.

  program500plus 01

  Krok 2
  Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji: za pomocą hasła SMS lub powiadomienia Push w aplikacji MBS Bank Autoryzacja.

  program500plus 02

  Krok 3
  Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Rodzina 500+"

  program500plus 03

  Krok 4
  Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  Pamiętaj: do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk)
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Krok 5
  Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Wnioski”=> „Moje wnioski”.
  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail (zwróc uwagę na jego poprawność) w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.
  Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

  Warto wiedzieć:
  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.
  Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej eBankNet. Bank nie wysyła ani nie publikuje żadnych aktywnych odnośników (linków) do wniosku. W szczególności, Bank nie wysyła pocztą elektroniczną wiadomości z prośbą o przejście do portalu Banku lub do eBankNetu i podanie jakichkolwiek danych osobowych, danych logowania itp.
  Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej eBankNet.
  Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.

  Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.