Członkiem Banku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest wypełnienie formularza „Deklaracji przystąpienia do Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach” i zadeklarowania co najmniej 1 udziału.

O przyjęcie w poczet członków decyduje Zarząd Banku, w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Osoba fizyczna zobowiązana jest do wniesienia wpisowego 50,00 zł i  zadeklarowanych udziałów (wartość jednego udziału wynosi 750,00 zł) .
Osoba prawna zobowiązana jest do wniesienia wpisowego 1500,00 zł i  zadeklarowanych udziałów (wartość jednego udziału wynosi 1500,00 zł)

Jeden członek Banku może posiadać maksymalnie 50 udziałów.
 
PDF iconStatut (pdf)

 

PDF iconDeklaracja członkowska (pdf)

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut