Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

Zgodnie z nowymi przepisami prawa – od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (w tym banki) mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony. Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

 

Dlaczego warto zastrzec PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed jego nieuprawnionym użyciem. Kiedy PESEL jest zastrzeżony, masz pewność, że nikt nie wykorzysta go bez Twojej wiedzy.
Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal możesz z niego korzystać. Na przykład gdy załatwiasz sprawy urzędowe, idziesz do lekarza, kupujesz leki czy bilety lotnicze.

 

W jakich sytuacjach zweryfikujemy zastrzeżenie nr PESEL

  • przy zawieraniu umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku karty przedpłaconej;
  • przy zawieraniu umowy kredytu lub pożyczki;
  • przy zmianie warunków umowy, których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia;
  • przy wypłacie gotówki w łącznej kwocie przekraczającej wysokość trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez rząd (wypłata lub suma wypłat w danym dniu nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów).

W trakcie wykonywania ww. czynności, nr PESEL nie może być zastrzeżony.
By cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, należy zalogować się na stronie www.gov.pl lub do aplikacji mObywatel albo w urzędzie gminy. Potem znów można zastrzec numer PESEL.

 

Wypłata gotówki w kwocie przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia podczas gdy PESEL jest zastrzeżony

Zgodnie prawem, jeśli numer PESEL będzie zastrzeżony, to zablokujemy wypłatę z Twoich kont w kasie na 12 godzin. Jednocześnie przypominamy, że limit trzykrotności minimalnego wynagrodzenia nie dotyczy wypłaty w bankomacie.

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie