Skip to main content

Rok Edukacji Ekonomicznej

Trwa Rok Edukacji Ekonomicznej. W ramach projektu edukacyjnego „KZBS, czyli kształć się z bankiem spółdzielczym” przekazujemy Państwu kolejne grafiki edukacyjne. Tematem, który poruszamy w bieżącym miesiącu są różne formy prowadzenia biznesu.

20240422 kzbs 01

20240422 kzbs 02

20240422 kzbs 03

20240422 kzbs 04

20240422 kzbs 05

20240422 kzbs 06

20240422 kzbs 07

20240422 kzbs 08

20240422 kzbs 09