Skip to main content

Rok Edukacji Ekonomicznej

Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach razem z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych włączył się w tę ważną inicjatywę projektem edukacyjnym „KZBS, czyli kształć się z bankiem spółdzielczym”.

 

20240130 kzbs