Połączenie Concordii i Generali

30 lipca 2021 r. nastąpiło połączenie Concordii Polska T.U. S.A. i Generali T.U. S.A. W efekcie Generali wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Concordii Polska T.U. S.A., a tym samym stało się stroną umów ubezpieczenia zawartych przez Concordia Polska T.U. S.A.

Zgodnie z umową zawartą z poprzednim właścicielem, marka Concordia przestanie być wykorzystywana, a rolnicy będą otrzymywali ochronę ubezpieczeniową pod marką Generali Agro. Niezmienne pozostają: jakość usług i wiodąca pozycja na rynku ubezpieczeń agro, zespół doświadczonych ludzi i ekspertów, a także wyspecjalizowani pośrednicy.

Generali nabyło spółki Concordii w 2018 roku. Spółki życiowe zostały połączone pod koniec 2019 roku. Proces fuzji majątkowej spółki Concordia Polska wymagał w pierwszej kolejności demutualizacji, w związku z tym samo połączenie z Generali T.U. S.A. zostało zaplanowane na ten rok. Proces połączenia Concordii Polska T.U. S.A. z Generali T.U. S.A. rozpoczął się już w 2020 roku. Klienci, agenci i dystrybutorzy otrzymują informacje o połączeniu już od września 2020 roku.

 

Co to oznacza dla klientów?
Wszelkie umowy ubezpieczenia zawarte przez klientów z Concordią Polska T.U. S.A. pozostają w mocy i ich warunki pozostają bez zmian. W szczególności niezmienne się zasady postępowania związane z wypłatą świadczeń. Za realizację tych umów odpowiada obecnie Generali T.U. S.A. Numery kont, dotychczasowe adresy e-mail, numery telefonów pozostają aktualne.

W związku z połączeniem, logotyp Concordii Ubezpieczenia Grupa Generali został zastąpiony logotypem Generali Agro. Marka Generali Agro została stworzona z myślą o rolnikach i będzie stosowana przez Generali T.U. S.A. w odniesieniu do dystrybucji i obsługi produktów dedykowanych dla tej grupy klientów. Pozostałe ubezpieczenia (np. mieszkania, domu, samochodu) będą oferowane pod marką Generali.

Zmienia się nazwa i strona z Concordii na Generali Agro. Wchodząc na dotychczasową stronę internetową Concordii użytkownicy zostaną automatycznie przekierowani na nową stronę generaliagro.pl.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie internetowej Generali: https://generaliagro.pl/o-generali/generali-agro/

 

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości kupna ubezpieczeń on-line: https://mbsbank.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia-on-line