Informacja o gwarancji BFG

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem informujemy, że depozyty zgromadzone w naszym banku są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

BFG zapewnia:

  • wypłatę środków do równowartości w złotych 100 000 euro,
  • w przypadku rachunku wspólnego, dla każdego współwłaściciela odrębną ochronę do równowartości w złotych 100 000 euro.

Gwarancja BFG obejmuje środki znajdujące się na rachunkach:

  • oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • oszczędnościowych,
  • terminowych lokat oszczędnościowych.

Więcej informacji na temat gwarancji znajdą Państwo w dokumencie:         Arkusz informacyjny dla deponentów

Podstawa prawna
Art. 318 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 poz. 996).