Filia Nacpolsk

W związku z modernizacją sieci placówek, uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, Filia Banku zlokalizowana w Nacpolsku pod adresem Stary Nacpolsk 24A z dniem 01 stycznia 2023 r. została zlikwidowana.

Klienci Filii Nacpolsk nadal mogą korzystać z udostępnionych produktów i usług bankowych w innych lokalizacjach. Najbliższą placówką jest Oddział w Naruszewie - adres: Naruszewo 12A, 09-152 Naruszewo. Pełny wykaz aktualnie działających Oddziałów, Filii i Punktów Kasowych MBS Banku znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mbsbank.pl.