Skip to main content

Strona Główna

Platforma wymiany walutowej DealingBPS

O usłudze
Platforma wymiany walutowej DealingBPS pozwala na zawieranie transakcji walutowych pomiędzy Klientem a Bankiem. Klient poprzez dodaną zakładkę w bankowości elektronicznej eCorpoNet podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące kupna/sprzedaży, akceptując kurs wskazany w DealingBPS.
Usługa oferowana jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (nie będących konsumentem), osób prawnych lub innych podmiotów posiadających zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, które zawarły z Bankiem Umowę Ramową Transakcji Skarbowych.
Po zalogowaniu do Platformy Walutowej DealingBPS Klient otrzymuje informacje o aktualnych kursach wymiany walut oraz ma możliwość wykonania transakcji wymiany po potwierdzonym kursie.
Transakcje wymiany odbywają się w trybie on-line, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30.

Korzyści
Posiadanie dostępu do Platformy Walutowej jest bezpłatne. Proces jest w pełni zautomatyzowany, co umożliwia szybką realizację transakcji, a jednocześnie minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów.
Zalety DealingBPS:

  • możliwość wymiany waluty w dowolnym miejscu i czasie
  • bezpłatny dostęp do platformy walutowej
  • dostęp do aktualnych kursów walut
  • składanie ofert kupna lub sprzedaży waluty po określonym kursie
  • możliwość szybkiego reagowania na zmiany sytuacji na rynku walutowym
  • bezpieczeństwo operacji walutowych

Możliwości DealingBPS
Platforma daje możliwość wymiany walut na dwa sposoby: FX Spot i FX Order

  • FX Spot – to natychmiastowa negocjowana wymiana waluty (kupna lub sprzedaży) po kursach negocjowanych opartych o bieżące kwotowania z rynku walutowego międzybankowego;
  • FX Order – to warunkowe zlecenie zawarcia natychmiastowej transakcji wymiany waluty bazowej za walutę kwotowaną (kupna lub sprzedaży). Jest to tzw. zlecenie z limitem ceny, którą to cenę wprowadza klient w platformie DealingBPS. Transakcja będzie zrealizowana, jeśli wskazana przez klienta cena pojawi się w kursach.

Platforma DealingBPS umożliwia śledzenie online kursów par walutowych, które są zawarte w Umowie oraz dokonywanie transakcji.
Klient, w momencie zawarcia transakcji powinien posiadać na rachunku całą kwotę waluty niezbędną do dokonania transakcji.

Wersja demo
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oferuje Klientom Instytucjonalnym możliwość dokonywania wymiany walutowej przez platformę DealingBPS.
Kliknij i zaloguj się do wersji demonstracyjnej https://demo.dealingbps.pl/login
Zaloguj się (login 1, hasło 1) i wypróbuj naszą platformę.

Jak skorzystać
W celu uruchomienia platformy wymiany walutowej należy:
posiadać dostęp do bankowości elektronicznej eCorpoNet,
podpisać Umowę Ramową Transakcji Skarbowych,
posiadać co najmniej rachunek w PLN oraz rachunek w jednej walucie obcej tj. EUR, USD, CHF lub GBP.