Rachunek oszczędnościowy MBS Efekt

Korzyści

Rachunek oszczędnościowy MBS Efekt przeznaczony jest dla Klientów, którzy doceniają możliwość deponowania środków na wysoko oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich.
Swoboda wybierania środków bez utraty naliczonych odsetek odróżnia Rachunek oszczędnościowy MBS Efekt od tradycyjnych terminowych lokat oszczędnościowych.

Wybierając Rachunek oszczędnościowy MBS Efekt zyskujesz:

  • wysokie oprocentowanie,
  • możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek,
  • odsetki dopisywane co miesiąc,
  • bezpłatne prowadzenie rachunku,
  • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy.

 

 

Przydatne dokumenty: