Rada Nadzorcza

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej                  - Andrzej Radzikowski
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej       - Hanna Kręźlewicz
3. Sekretarz Rady Nadzorczej                          -  Jadwiga Bojanowska
4. Członek Rady Nadzorczej                             - Piotr Bronikowski
5. Członek Rady Nadzorczej                             - Ryszard Fijołek
6. Członek Rady Nadzorczej                             - Bogdan Królak
7. Członek Rady Nadzorczej                             - Barbara Szczepaniec

Komitetu Audytu: 

1. Przewodniczący Komitetu Audytu                  - Ryszard Fijołek
2. Członek Komitetu Audytu                             - Barbara Szczepaniec
3. Członek Komitetu Audytu                             - Hanna Kręźlewicz

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut