Korzyści

Rachunek MBS-IKE to idealne rozwiązanie dla osób, które dzięki gromadzeniu oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym chce zwiększać swoje przyszłe dochody po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Wybierając rachunek MBS-IKE zyskujesz:

• zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
• opłacalność - dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) posiadacz MBS-IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
• elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
• zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego, oraz
0 zł za otwarcie rachunku,
0 zł za prowadzenie rachunku,
0 zł za udostępnienie usługi internetowej e-MBS (bez możliwości wykonywania operacji).

W 2018 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 13.329 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach lokat terminowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut

Template by JoomlaShine