DziecicyStartPlus

 

Środki zgromadzone na rachunkach lokat terminowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 

 

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut