kuch

 

 

Masz marzenia? Masz pomysł? Lubisz działać?

Zrealizujesz to z nami!

Zakres aktywności obejmuje między innymi sport, wolny czas, ekologię, kulturę, sztukę, naukę, wolontariat – masz nieograniczone możliwości.

Pokaż nam swój pomysł!!

Marzenia się spełniają – trzeba im tylko pomóc!

Podstawowe informacje:

1) konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku szkolnym 13-19 lat, zamieszkałej na terenie funkcjonowania placówek Banku (powiat warszawski-zachodni, powiat nowodworski, powiat płoński, miasto stołeczne Warszawa)

2) celem jest zachęcenie młodzieży do realizacji marzeń i pasji,

3) jedna osoba może złożyć wiele projektów, ale dofinansowany może zostać tylko jeden z nich,

4) do rozdysponowania jako nagrody przeznaczona jest kwota 30.000,00 zł, z tym że:
    a) wartość minimalna dofinansowania do projektu - 1.000,00 zł,
    b) wartość maksymalna dofinansowania do projektu - 5.000,00 zł,


Harmonogram Konkursu:

1) 02.03.2020 r. - start konkursu,
2) 30.09.2020 r. - ostateczny dzień składania wniosków o dofinansowanie,
3) 30.10.2020 r. - ostateczny dzień ogłoszenia wyników Konkursu,
4) 11.12.2020 r. - uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu,

5) 30.03.2021 r. - zakończenie Projektu oraz przekazanie do Banku sprawozdania merytorycznego z jego realizacji.

Niezbędne dokumenty:

  1. Regulamin Konkursu grantowego "Zrealizuj marzenie z MBS Bankiem"
  1. załączniki do ww. Regulaminu:

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut