Ważniejsze daty z historii:

rok 1950

Nieliczna grupa spółdzielców: Władysław Balcerzak, Jan Bogdański, Wacław Białobrzeski, Stefan Gocławski, Teodor Dudziński, Franciszek Kaczmarek, Stanisław Majewski, Michał Malitek, Stanisław Romanowski, Wacław Radomski, Jan Przytula, Bolesław Sajdak oraz Stanisław Tanas, założyła Gminną Kasę Spółdzielczą. Siedzibą Kasy były Łomianki a obszarem działalności dwie  gminy: Młociny i Czosnów w powiecie warszawskim.

rok 1956

Walne zgromadzenie członków Gminnej Kasy Spółdzielczej w Łomiankach mogło przyjąć nowy statut i powstała Kasa Spółdzielcza z siedzibą w Łomiankach, w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki, poszerzając obszar działalności na Buraków, Małocice, Pieńków i Sowią Wolę. W Czosnowie utworzony został Punkt Kasowy.

rok 1969

Siedzibą Kasy Spółdzielczej zostaje nowo oddany budynek o pow.70 m2 w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8.

rok 1971

Kasa Spółdzielcza zamieniła się w Bank Spółdzielczy. Zmienił się także obszar działania i obejmował gromady Łomianki i Czosnów w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki w województwie warszawskim.

rok 1975

Zmiana podziału administracyjnego wymusiła kolejną zmianę statutowego terenu działania Banku Spółdzielczego w Łomiankach. Stały się nim dwie gminy: Łomianki i Czosnów w województwie stołecznym warszawskim.

rok 1978

Utworzenie pierwszego oddziału banku. Działający od 1956 roku Punkt Kasowy w Czosnowie przemianowano wtedy na Oddział Banku Spółdzielczego. Po dziesięciu latach. Oddział ten usamodzielnił się i stał się odrębnym Bankiem Spółdzielczym. W roku 1996 bank ten został przejęty przez Wschodni Bank Cukrownictwa w Lublinie. Po trzech latach Wschodni Bank Cukrownictwa wycofał swoją działalność z terenu Czosnowa.

rok 1992

Oddanie do użytku dwupiętrowego budynku bankowego (obecna siedziba), w którym zainstalowano nowoczesne systemy alarmowe, telewizję przemysłową, skomputeryzowano wszystkie procesy bankowe.

rok 1998

Bank Spółdzielczy w Łomiankach połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Naruszewie, z siedzibą w Radzyminie, w powiecie płońskim. W wyniku tego połączenia Bank Spółdzielczy w Naruszewie stał się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Łomiankach.

rok 1998

13 listopada Zebranie Przedstawicieli podjęło - za zgodą Prezesa Narodowego Banku Polskiego - uchwałę o zmianie nazwy Banku Spółdzielczego w Łomiankach na nową Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.

rok 1999

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach powrócił - po latach nieobecności - do działalności na terenie Czosnowa otwierając tam swój Oddział.

rok 2000

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach otworzył Oddział w Warszawie, na Bielanach.

rok 2002

Uruchomienie banku internetowego - usługa e-MBS.

rok 2005

Otwarcie filii Oddziału Naruszewo w Nacpolsku, zainstalowanie bankomatów w ICDS w Łomiankach oraz przy Oddziale Banku w Czosnowie.

rok 2007

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach otworzył Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim.

rok 2008

Otwarcie filii Oddziału Łomianki w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach.

rok 2009

Styczeń -  Otwarcie filii Oddziału Nowy Dwór Mazowiecki w Modlinie (wraz z bankomatem).

Grudzień - Oddanie do użytku nowej placówki Oddziału Naruszewo w Nacpolsku

rok 2010

Maj – Uruchomienie nowego wolnostojącego bankomatu  w Kazuniu Nowym, Gmina Czosnów.

Czerwiec- Otwarcie Filii Dąbrowa Oddziału w Łomiankach

Październik - Otwarcie Filii Bronisze Oddziału Łomianki

Grudzień - Otwarcie Filii Zakroczym Oddziału w Nowym Dworze Mazowieckim

rok 2011

Styczeń- Otwarcie Bankowego Punktu Kasowego na terenie Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim , Oddział Nowy Dwór Maz

Luty – Debiut obligacji Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

rok 2012

Lipiec- Rozpoczęcie rozbudowy siedziby Banku w Łomiankach przy ul. Szpitalnej.

Wrzesień - Otwarcie filii oddziału Warszawa, w Warszawie przy ul. Heroldów.

Wrzesień - uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego rozbudowy Banku

rok 2013

Grudzień - zakończenie inwestycji rozbudowy, nadbudowy i modernizacji siedziby Banku przy ul. Szpitalnej 8 w Łomiankach

rok 2014

Styczeń - uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrali i Oddziału Łomianki Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8

Styczeń - uruchomienie strefy 24h i telewizji bankowej

Luty - wydanie pierwszego biuletynu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

rok 2015

Marzec - otwarcie czternastej placówki Banku,  w Warszawie   w budynku SB-M „RUDA” przy ul. Klaudyny 18A.

W okresie od powstania Gminnej Kasy Spółdzielczej do dziś pracą Banku kierowali:

  • Barbara Seroka - kierownik Gminnej Kasy Spółdzielczej od jej założenia do roku 1955;
  • Władysława Nowosielska - kierownik Gminnej Kasy Spółdzielczej w latach 1955 - 1956;
  • Wacław Zieliński - kierownik Kasy Spółdzielczej w latach 1956 - 1965;
  • Alfreda Płatkowska - kierownik Kasy Spółdzielczej a później dyrektor Banku Spółdzielczego w latach 1965 - 1985;
  • Marian Wesołowski - pełnił obowiązki dyrektora Banku Spółdzielczego w latach 1985 - 1986;
  • Tadeusz Bajek - dyrektor oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, obecnie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w latach 1986 - 2005;
  • Halina Choroś - Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego od roku 2005.

 Grudzień - przystąpienie do Spółdzielczego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

rok 2017

Kwiecień - otwarcie punktu kasowego Banku w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Maj - otwarcie Filii Banku w Nasielsku

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut