Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach został laureatem  konkursu „Wymiana walutowa”

Organizatorem konkursu był Bank BPS, a jego koordynatorem Departament Skarbu. Konkurs trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. Mogły w nim wziąć udział banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS na dzień 1 lipca 2019 r. Konkurs miał na celu wyłonienie banków spółdzielczych, które uzyskują najwyższe obroty w obszarze wymiany walutowej realizowanej z Bankiem BPS za pośrednictwem platformy AutodealingBPS oraz Multicentaur.

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach zajął I miejsce w grupie banków spółdzielczych, które w I połowie 2019 r. zrealizowały z Bankiem BPS obrót walutowy, wyrażony w złotych, na poziomie do 4 mln zł.

Za zwycięstwo przyznana została nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.

– Ze swojej strony pragnę pogratulować uzyskanego wyniku. Jestem pełen podziwu i uznania dla Państwa, w tym szczególnie dla pracowników zaangażowanych bezpośrednio w proces obsługi zawieranych transakcji walutowych – napisał w liście gratulacyjnym skierowanym do Prezes Zarządu MBS BANK Haliny Choroś, Prezes Zarządu Banku BPS – Artur Adamczyk

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut