Szanowni Państwo!

Z dniem 14 września br. zmienia się sposób logowania na konto w bankowości elektronicznej naszego Banku.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania naszych rozwiązań technologicznych do wytycznych określonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelnienia klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji  - zwanymi PSD2 oraz ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw.

Podczas logowania do bankowości elektronicznej poza podaniem loginu i hasła dodatkowo będziemy prosić o podanie kodu SMS otrzymanego na telefon komórkowy.

 

Jeżeli do tej pory korzystaliście Państwo z kart zdrapek, listy haseł jednorazowych lub tokenów, to musicie Państwo zmienić sposób autoryzacji i uwierzytelnienia na SMS.

W tym przypadku koniecznym będzie kontakt osobisty z placówką Banku. Zmieniamy zasady autoryzacji, gdyż przepisy wymagają tzw. silnego uwierzytelnienia.

Jeżeli już wykorzystujecie Państwo telefon komórkowy do autoryzacji transakcji w bankowości elektronicznej naszego Banku, to automatycznie dodamy Państwa numer telefonu na potrzeby silnego uwierzytelniania w bankowości elektronicznej, tak abyście Państwo dalej mogli z niej bezpiecznie korzystać.

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut