Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach informuje, że Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 16.05.2019r. podjęło uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za okres od 1 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r. oraz o wypłacie dywidendy za 2018 rok dla Członków Banku.

Dywidenda w wysokości 3,4%, liczona od wartości posiadanych udziałów i okresu ich przetrzymywania w roku 2018 postawiona jest do dyspozycji Członków Banku.

Wypłaty należnej dywidendy można dokonać bezpośrednio w jednostkach operacyjnych Banku po przedłożeniu dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje w sprawie dywidendy można uzyskać w Centrali Banku w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8.

 (II piętro, pok. 201 lub pod nr telefonu (22) 768-60-04)

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut