Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w konstrukcji IKZE sprawiają, że jest to aktualnie najciekawszy finansowy produkt na polskim rynku. Sprawdź dlaczego warto założyć IKZE.

 

Dla kogo IKZE?

- dla każdego, kto chce odzyskać do 1637 PLN  podatku za 2017 rok

- dla każdego, kto szuka alternatywy dla kont oszczędnościowych

Załóż IKZE i odzyskaj do 1637 PLN podatku za 2017 rok- dla osób szukających inwestycji bez podatku Belki

- dla osób potrzebujących dodatkowych środków na emeryturze

- dla każdego, kto chce oszczędzać bez zobowiązań

Zalety IKZE:

 Lokowanie środków dostosowane do potrzeb

IKZE to inwestycje długoterminowe, dlatego na początku warto zastanowić się nad wariantem oszczędzania. Można skorzystać z 5 portfeli:

- spółdzielczego, bezpiecznego umiarkowanego i dynamicznego

  skład portfela jest automatycznie dopasowywany do wieku uczestnika i liczby lat pozostałych do 
   przejścia na emeryturę,

- indywidualnego

W ciągu roku można zmieniać portfel, oraz alokację  (w wariancie indywidualnym nieograniczoną ilość razy)

 Prywatność zgromadzonych środków

Oszczędzający w pełni dysponuje środkami, ewentualna zmiana systemu emerytalnego w Polsce nie spowoduje ich utraty.

 Środki podlegają dziedziczeniu

Środki zgromadzone w IKZE w razie śmierci osoby oszczędzającej podlegają dziedziczeni. Możliwe jest również wskazanie osób uprawnionych, które otrzymają środki po zmarłym, z zachowaniem korzyści podatkowych

Odpis od podstawy opodatkowania w IKZE

Wpłaty, które zmieszczą się w rocznym limicie, możesz odliczyć od podstawy opodatkowania.

Im więcej wpłacisz na IKZE, tym większy zwrot możesz otrzymać z Urzędu Skarbowego.

Zachęcamy do wykorzystania pełnego limitu w danym roku.

Roczna wysokość wpłat

Stawka podatkowa

Oszczędność podatkowa w skali roku

Minimum

Maksimum w 2017 r.

1 000,00 PLN

5 115,60 PLN

18%

18%

180,00 PLN

920,81 PLN

Minimum

Maksimum w 2017 r.

1 000,00 PLN

5 115,60 PLN

19%

19%

190,00 PLN

971,96 PLN

Minimum

Maksimum w 2017 r.

1 000,00 PLN

5 115,60 PLN

32%

32%

320,00 PLN

1 636,99 PLN

 

IKZE najważniejsze informacje

Korzyści

podatkowe

brak podatku od zysków kapitałowych, możliwość

odliczania wpłat od podstawy opodatkowania, przy wypłacie niższa stawka podatku dochodowego (10%)

Limit rocznej

wpłaty

 

5 115, 60 PLN w 2017 r.

Jednorazowa opłata za

zawarcie umowy

opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKZE, oraz nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, dla

Wysokość wpłat

pierwsza 1 000, 00 PLN

kolejna: minimum 100,00 PLN

Wypłata z zachowaniem

korzyści podatkowych

w wieku 65 lat

Dla kogo?

w IKZE  odkładać mogą osoby, które osiągają dochody z pracy, oraz osoby otrzymujące świadczenia emerytalne


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut