W środę 7 czerwca 2017 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.

W Zebraniu uczestniczyli Delegaci oraz zaproszeni Goście wśród których znaleźli się: Rafał Makuszewski - Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS S.A.,   Magdalena Waniek – Dyrektor Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku Polskiej Spółdzielczości  S.A., Krystyna Majerczyk-Żabówka Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Związku Banków Spółdzielczych;  Mieczysław Kurek - Dyrektor Biura Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

Grono Przedstawicieli lokalnych samorządów reprezentowali: Burmistrz Łomianek – Tomasz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Łomianek – Piotr Rusiecki, Burmistrz Zakroczymia – Artur Ciecierski, Wójt Gminy Czosnów – Antoni Kręźlewicz, Wójt Gminy Naruszewo – Beata Pierścińska., Starosta Powiatu Nowodworskiego – Magdalena Biernacka.

W trakcie Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono miedzy innymi sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności MBS BANK;  zaprezentowano opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016, udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu, dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok, a także podjęto szereg istotnych uchwał w tym dotyczących zmian w statucie Banku.

Uroczystym akcentem Zebrania Przedstawicieli było odznaczenie pracowników, z ponad 25-letnim stażem pracy w banku. Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, przyznane przez Krajową Rade Spółdzielczą otrzymały: Zofia Jechowska, Urszula Klimek, Agnieszka Zagdańska i Bożena Zarodkiewicz.

Rada Nadzorcza i Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach składają serdeczne podziękowania Delegatom za udział w Zebraniu. Wszystkim udziałowcom oraz Klientom Banku dziękujemy za zaufanie i wsparcie, bez których osiągnięcie tak dobrych wyników Banku nie byłoby możliwe.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5A

 

5b

 

6

 

6b

 

7

 

8

 

10

 

11

 

13

 

14

 

15

 

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut

Template by JoomlaShine