Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach informuje, że Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 07.06.2017r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2016 rok dla Członków Banku.

Dywidenda w wysokości 4%, liczona od wartości posiadanych udziałów i okresu ich przetrzymywania w roku 2016 postawiona jest do dyspozycji Członków Banku.

Wypłaty należnej dywidendy można dokonać bezpośrednio w jednostkach operacyjnych Banku po przedłożeniu dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje w sprawie dywidendy można uzyskać w Centrali Banku w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8.

 (II piętro, pok. 201 lub pod nr telefonu (22) 768-60-04)

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zarząd

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut

Template by JoomlaShine